Jazykové kurzy

V rámci projektu ZUWINS se od roku 2009 do roku 2012 konaly jazykové kurzy německého jazyka, mezi jejichž posluchače patřili zejména členové různých odborových svazů. O kurzy byl mimořádný zájem, přihlásilo se do nich přes 100 lidí, kteří byli následně rozděleni do skupin začátečníků a mírně pokročilých. Od začátku probíhala výuka v 8 studijních skupinách, v prvním roce projektu převažovaly začátečnické kurzy a byly organizovány pouze v Brně, v dalším roce existence projektu se některé původní skupiny sloučily a vznikla tak možnost otevřít nový kurz pro začátečníky na pobočce v Hodoníně. V závěrečné fázi probíhala výuka němčiny pro mírně pokročilé a pro pokročilé, kteří se na tuto úroveň dostali z původních začátečníků a mírně pokročilých. Jazykové kurzy organizovala a vedla Akademie J. A. Komenského, o.s., která zvítězila ve výběrovém řízení a prostřednictvím kvalifikovaných lektorů pravidelně poskytovala svým posluchačům 2 vyučovací hodiny týdně studia němčiny. O vysoké kvalitě výuky a všeobecné spokojenosti studentů svědčí fakt, že spousta posluchačů po ukončení studia v rámci projektu ZUWINS plynule přešla do další výuky dotované již pomocí OS školství.