Zprávy 2009

Zahajovací konference projektu ZUWINS

Dne 28. dubna 2009 se konala oficiální zahajovací konference projektu ZUWINS - Budoucí oblast Vídeň - Dolní Rakousko - jižní Morava. ZUWINS je projekt přesahující hranice mezi Českou republikou a Rakouskem, vznikl spoluprací Rakouského odborového svazu (ÖGB)  s  Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS) a je zároveň začleněn do programu Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko - Česká republika 2007-2013.
Projekt je finančně podporován Evropskou unií z fondu ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj). Celý článek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mezinárodní konference pracovníků odborových svazů zastupujících finanční branži a zástupců zaměstnanců finančního sektoru

Dne 10. 9. 2009 byla v Brně uspořádána konference pro členy  rakouského odborového svazu GPA-djp (Odborový svaz pracovníků soukromého sektoru, tiskařství, žurnalismu a papíru) a českého odborového svazu OS PPP (Odborový svaz pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví). Na konferenci byli přizváni i zástupci bank a pojišťoven. Cílem konference pořádané v rámci projektu ZUWINS byla mezinárodní, resp. meziregionální výměna zkušeností. Hlavními tématy byly současná situace ve finančním sektoru a analýza dopadu finanční a hospodářské krize na finanční sektor. Celý článek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kick-off meeting pod názvem „Pracujme příhraničně – využijme šancí!“

Dne 29. 10. 2009 se pod hlavičkou projektu ZUWINS konal kick-off meeting s názvem „Pracujme příhraničně – využijme šancí!“, kterého se zúčastnili členové rakouského odborového svazu GMTN a českých OS KOVO a OS TOK.
Akci moderovala kol. Martina Schneller – Bouchnak z GMTN, která také kick-off meeting zahájila a přivítala všechny účastníky. Celý článek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminář na téma: Hospodářská krize Vídeň – Brno – Bratislava

Dne 1. 12. 2009 se v rakouském Laa a. d. Thaya sešli účastníci z Rakouska, České republiky a Slovenska, aby na semináři, konaném v rámci projektu ZUWINS, probrali téma hospo-dářské a finanční krize, která dělá už nějaký čas starosti nejen odborářům. Celý článek.