Zprávy 2010

Přátelství a spolupráce

Dne 25. listopadu 2010 v podvečerních hodinách se v nové budově ÖGB Catamaranu konala společná slavnostní akce odborových svazů Rakouska, České republiky a Slovenska pod názvem „20 let přátelství a spolupráce“.Celý článek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Café Dialog II.

Dne 3. listopadu 2010 proběhlo již druhé Café Dialog v historii projektu ZUWINS, jehož cílovou skupinou byli tentokrát pedagožky a pedagogové. Vhodné místo k tomuto setkání se našlo opět přibližně v půli cesty, a sice na rozhraní obou států - v Mikulově.
Z rakouské části byla sice účast slabší co do kvantity, ale co se týká kvality, nemohl přijet snad nikdo erudovanější a kompetentnější než zástupce rakouských učitelských odborů Jürgen Pany, ředitel školy v Poysdorfu p. Neumayer a česká paní učitelka pracující v Rakousku a mající tudíž tolik potřebné srovnání. Za českou stranu přijelo 10 paní učitelek z různých typů škol a předseda školského odborového svazu Petr Holánek. Celý článek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odborná porada v oboru textil - oděv - kůže

V rámci projektu ZUWINS se uskutečnila dne 11. listopadu 2010 ve Veverské Bítýšce vůbec první odborná porada v oboru textil - oděv - kůže. O možné spolupráci diskutovali v úzkém kruhu předsedové základních organizací podniků NOVÁ MOSILANA, JOSEF SEIBEL a HARTMANN-RICO s rakouskými kolegy z odborového svazu PRO-GE. Hlavním cílem setkání byla dohoda o budoucí možné a smysluplné spolupráci v tomto specifickém odvětví. Celý článek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podniková návštěva firmy CNH Österreich GmbH v rakouském St. Valentinu

Dne 28. října 2010 proběhla v rámci projektu ZUWINS a na podnět předsedy ZO OS KOVO ZETOR p. Aloise Kazelleho podniková návštěva firmy CNH Österreich GmbH, která sídlí v rakouském St. Valentinu. Tato firma se zabývá, podobně jako podnik ZETOR, pro jehož zaměstnance byla celá tato akce uspořádána, výrobou traktorů. Celý článek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přeshraniční spolupráce v oboru zemědělství 21. září 2010 ve Znojmě

V rámci přeshraničního projektu ZUWINS zorganizovalo mezinárodní oddělení PRO-GE informační podvečer ve Znojmě, kde se mohli čeští občané informovat o právech a povinnostech českých zaměstnanců v případě, že by měli zájem začít pracovat v zemědělství na druhé straně hranice, tedy v Rakousku. Celý článek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podniková návštěva firmy ARDO Austria Frost GmbH Dne 15. září 2010 se v rámci projektu ZUWINS konala podniková návštěva rakouské mrazírenské firmy ARDO Austria Frost GmbH v Groß-Enzersdorfu, které se zúčastnili převážně odboráři z jihomoravského podniku Šroubárny Kyjov, s.r.o. a skláren Vetropack Moravia Glass a.s. Tato podniková návštěva s doprovodným programem byla jakousi reciproční akcí, při které rakouská strana opětovala své pozvání pracovníkům výše zmíněných firem, jejichž návštěva proběhla na jaře tohoto roku. Celý článek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Konference mladých v donorakouském Schremsu

 „Chceme dobrou práci, žádné podřadné činnosti pro nekvalifikované síly, nechceme být zaměstnanci na jedno použití,“ řekli důrazně účastníci konference - převážně dnešní a bývalí učňové - v dolnorakouském Schremsu dne 23. června 2010. Akce se konala v rámci projektu ZUWINS a hlavním tématem bylo zaměstnávání mladých lidí a odborné vzdělávání v příhraniční oblasti Vídeň – Dolní Rakousko – jižní Morava. Celý článek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dne 7. 6. 2010 se konala v Brně v rámci projektu ZUWINS podniková návštěva ve firmě ZETORTRACTORS a. s. 

Kolegy z Dolního Rakouska – podnikové rady a personální zástupce – do firmy pozval kol. Alois Kazelle, předseda podnikové rady brněnské firmy, zabývající se výrobou mezinárodně známých a uznávaných traktorů. Ujal se i funkce průvodce, ukázal skupince zúčastněných celý závod a na různých stanovištích podal zasvěceně odborný výklad. Celý článek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cafe Dialog

Dne 1. června 2010, s jistým rizikem, že si maminky neudělají čas, protože budou oslavovat s jejich ratolestmi Den dětí, byla v rámci projektu ZUWINS uspořádána v Břeclavi akce pro ženy pod názvem Café Dialog. Ukázalo se, že pozvánka zaujala, a tak se sešel zcela dostatečný počet žen k tomu, aby se dalo diskutovat. Celý článek.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. května 2010 - Exkurze zástupců dolnorakouských zaměstnanců ve firmách Vetropack Moravia Glas a.s. a Šroubárna Kyjov spol. s r.o.
Na pozvání člena Regionální rady ČMKOS Jihomoravského kraje a předsedy Základní organizace OS KOVO Šroubárna Kyjov Luďka Jagoše, prožili dolnorakouští kolegové odborů PRO-GE, den plný zážitků v Kyjově.
Jako první byla v plánu návštěva sklářského podniku Vetropack Moravia Glass, a.s.. Firma patří mezi přední výrobce skleněných obalů v České republice. Vyrábí se zde konzervárenské sklo, nápojové láhve, a mnoho dalších obalů pro potravinářský a zdravotnický průmysl. Je to jeden ze sedmi dceřiných závodů v Evropě. Mezi nimi jsou i podniky ve  Švýcarsku, ale i v Rakousku, Chorvatsku, Slovensku a Ukrajině.
Další na programu byla Šroubárna Kyjov, spol. s r.o.  Firma je dlouholetým výrobcem  spojovacího  materiálu  pro  železnice,  doly,  strojírenský  a  automobilový průmysl. Celý článek.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. - 28. duben 2010 - soutěž učňů ve Vídni

Protože pedagogické zkušenosti dokazují, že nejlepším motivačním vodítkem pro navázání kontaktů a spolupráce s mladými jsou takové akce, kde se nejen něco dozví, ale především něco zažijí, a dokonce mohou i něco získat, rozhodl se ZUWINS zvolit formu soutěže. Jako první obor přišli letos na řadu mladí instalatéři, ale ani další adepti z jiných učňovských oborů nemusí truchlit, protože do konce roku 2012, než bude projekt končit, se dostanou na řadu ještě další z nich.V dubnu letošního roku se tedy sjeli ve Vídni vybraní žáci z brněnského, znojemského a vídeňského učiliště, kde strávili příjemné a velmi přínosné 3 dny. Pracovníci projektu ZUWINS a dalších institucí, kteří tuto akci podporovali, se postarali o to, aby se žáci rakouského a českých učilišť cítili po celou dobu výborně a odvezli si spoustu úžasných zážitků a povědomí, že jejich snahy a práce má rozhodně velký smysl a budoucnost. Celý článek.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podniková návštěva

Na žádost zástupců zaměstnanců a zaměstnankyň tiskařské skupiny Goldmann Druck AG a dceřiné společnosti Moravia Press a.s. Břeclav došlo dne 25. ledna 2010 ke společnému setkání zástupců obou firem v Tullnu. V rámci spolupráce mezi GPA-djp a ČMKOS se uskutečnila podniková návštěva firmy Goldmann Druck AG, následovala odborná porada mezi rakouskými a českými odboráři. Celý článek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. ledna 2010 přípravné setkání k soutěži učnů ve Vídni

První setkání k projednání soutěže učňů začalo na odborném učilišti ve Vídni, kde byla hlavním programem prohlídka školy. Zúčastnili se ho kromě pracovníků projektu ZUWINS, kolegů ze vzdělávacího výboru a odborníků z PRO-GE také ředitelé brněnského a znojemského odborného učiliště s dalšími pedagogy.
Již v úvodu setkání zaznělo v proslovu vedení vídeňské školy, že odborné vzdělávání je velmi důležité, a tuto myšlenku podpořili i všichni další účastníci tohoto setkání. Rovněž byl kladen důraz na mezinárodní spolupráci, která by se měla nadále rozvíjet. Celý článek.