Zprávy 2011

Podniková návštěva firmy ZETOR

Dne 15. 12. 2011 se konala v Brně pod hlavičkou projektu ZUWINS podniková návštěva ve firmě ZETORTRACTORS a. s. Celý článek k přečtení zde.

----------------------------------------------------------------------------------

Podniková návštěva firmy SIEMENS

V souvislosti s projektem ZUWINS navštívila dne 30. 11. 2011 delegace sestávající z 18 mladých odborářů z rakouských odborových svazů PRO-GE, GPF a GPA-djp brněnskou pobočku firmy SIEMENS, která se zabývá výrobou turbín. Celý článek k přečtení zde.

----------------------------------------------------------------------------------

Workshop „Průvodce kampaněmi od A do Z“

Ve dnech 2. a 3. 11. 2011 se sešli ve Znojmě mladí zástupci rakouských, českých a slovenských odborových organizací, aby se společně zabývali tématem kampaní. Celý článek k přečtení zde.

----------------------------------------------------------------------------------

Přípravní porada k soutěži učňů v oboru PEKAŘ

Dne 24. října 2011 se ve vídeňské učňovské škole Längenfeldgasse setkali učitelé odborného výcviku pro učební obor pekař, stejně tak jako odboráři a další kolegové z odborného výboru pro potravinářství, aby společně dohodli podrobnosti k plánované soutěži učňů pro rok 2012 v oboru pekař. Zastoupeny byly učňovské školy z Brna, Znojma a Vídně, které by měly v březnu 2012 vyslat své zástupce, kteří budou jejich školu reprezentovat. Celý článek k přečtení zde.

----------------------------------------------------------------------------------

Informační akce na téma liberalizace hranic

Dne 28. 9. 2011 se v rámci projektu ZUWINS konalo česko-rakouské setkání odborářů, na jehož programu bylo téma pohyb pracovních sil v příhraničních oblastech. Celý článek k přečtení zde.

----------------------------------------------------------------------------------

Seminář s podnikovou návštěvou

Dne 29. 6. 2011 navštívili učni se svými učiteli z učňovské školy v Amstettenu, stejně tak jako zástupci PRO-GE a OS KOVO firmu Znojemské strojírny a.s. ve Znojmě. Celý článek k přečtení zde.

----------------------------------------------------------------------------------

Mezinárodní konference k romské problematice

S jakými problémy jsou denně konfrontováni Romové v Čechách a n Slovensku? Jak vypadají jejich šance na trhu práce? Tyto a podobné otázky byly hlavním předmětem konference na téma „Romové na trhu práce – překonávání bariér“, která se konala 21. června 2011 ve Vídni a které se zúčastnili zástupci České republiky, Slovenské republiky a Rakouska. Celý článek k přečtení zde.

----------------------------------------------------------------------------------

Seminář na téma české pracovní právo spojený s návštěvou podniku DAIKIN

Dne 8. 6. 2011 v rámci přeshraničního projektu ZUWINS navštívili podnikoví radové odborového svazu PRO-GE japonskou firmu DAIKIN s pobočkou v Brně, která se zabývá výrobou klimatizačních zařízení. Přivítání rakouských kolegů se ujal přímo jednatel firmy p. Hiroyuki Kubota. Celý článek k přečtení zde.

----------------------------------------------------------------------------------

Informační akce

Dne 18. 5. 2011 se sešlo na břeclavském úřadu práce cca 60 zájemců, kteří se rozhodli přijít nasbírat základní informace potřebné tehdy, pokud by chtěli vyjet jako cizinci za prací do Rakouska. Celý článek k přečtení zde.

----------------------------------------------------------------------------------

Odborářské školení na téma kampaně

V rámci přeshraničního projektu ZUWINS a spolupráce českých a rakouských odborů se v Brně dne 17. 5. 2011 pořádalo školení uznávaného rakouského odborníka na získávání nových členů a tvorbu kampaní Williho Mernyie. Cílem této akce bylo seznámit české odboráře a odborářky s rakouským know-how při tvorbě kampaní a náboru nových členů do řad rakouských odborářů a zároveň si vzájemně předat zkušenosti týkající se této problematiky. Celý článek k přečtení zde.

----------------------------------------------------------------------------------

Návštěva českých učňů ve Vídni

Dne 2. 5. 2011 navštívili učni z Brna spolu se svými pedagogy vídeňské strojírenské učiliště Mollardgasse zaměřené na elektromechaniku. Hlavním cílem jejich návštěvy bylo seznámit se s rozdíly mezi českým a rakouským vzdělávacím systémem. Zároveň měli možnost srovnat praktickou výuku svoji a svých rakouských kolegů. Jejich průvodcem byl učitel odborného výcviku z molardgasseského učiliště Hubert Imsel, který mj. celou skupinu provedl nejstarší školní budovou z celé Vídně a představil jim také další profesní odvětví, kterými se učiliště Molardgasse zabývá a ve kterých školí své absolventy. Celý článek k přečtení zde.

----------------------------------------------------------------------------------

Seminář na téma "Kampaně a nábor mladých do odborů"

Dne 2. a 3. února 2011 se ve Znojmě sešli zástupci mládeže PRO-GE se zástupci české a slovenské odborové mládeže, aby si vzájemně vyměnili své zkušenosti ohledně náboru mladých do odborů ve všech 3 zemích a prodiskutovali názory a nové nápady ze svých odborářských pozic. Celý článek zde.

-----------------------------------------------------------------------------------

Přípravná porada k soutěži učňů 2011

Dne 18. ledna 2011 se konalo v hotelu Velká Klajdovka v Brně- Líšni společné setkání všech účastníků z řad pedagogů, kteří by se měli podílet na společné přípravě a následné organizaci při soutěži učňů v oboru elektro – silnoproud, která je plánována na 5.-6. duben 2011. Soutěž by se měla uskutečnit v rámci projektu ZUWINS a místem mezinárodního utkání v učňovských znalostech a dovednostech by mělo být v tomto roce Brno. Celý článek zde.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Konference na téma žen pod názvem: „Žena v Evropské unii a role odborů“

 Dne 11. 1. 2011 se v rámci projektu ZUWINS konala konference určená výhradně ženám, při které se setkalo ve slavnostním sále Pracovní komory Dolního Rakouska přibližně 50 zainteresovaných žen z Rakouska a České republiky. Hlavním cílem tohoto setkání bylo promluvit o společných problémech a analyzovat a srovnat situaci žen v mezinárodním měřítku, konkrétně v zemích Rakousko a Česká republika, které jsou v rámci ZUWINSu projektovými partnery. Celý článek zde.