Informační setkání na téma přiznání k dani z příjmu

V rámci projektu ZUWINS byly v měsíci říjnu pořádány akce v česko-rakouském příhraničí, které se tentokrát zaměřili na téma vyplňování žádosti o daň z příjmu fyzických osob (Arbeitnehmerveranlagung) a měly sloužit především českým zaměstnancům pracujícím v Rakousku. Na informační setkání ve Znojmě a Břeclavi se celkem dostavilo kolem 150 zainteresovaných českých občanů, kteří pod odborným výkladem expertů z rakouského finančního úřadu měli možnost vyplnit si na místě formuláře L1, L1i a L1k a vyslechnout si spoustu zajímavých a důležitých informací. V následné diskuzi, kdy účastníci dostali prostor pro vlastní obecné otázky, které je zajímaly, se vyjasnily případné mylně pochopené informace.
Po oficiálním ukončení akce měli účastníci ještě možnost probrat s experty z rakouského finančního úřadu své čistě individuální dotazy a problémy.
Jako již po několikáté v řadě měla tato akce velký úspěch hlavně právě proto, že názorné vyplnění formulářů lidem, kteří často znají jen hovorovou němčinu a v úředních formulářích se špatně orientují, bylo velmi přínosné. Podle ohlasu lidí a následně i úřadů je po informačních akcích tohoto typu vysoký zájem.

Prezentace ke stažení zde.