Informační setkání na téma rakouské pracovní právo

V rámci projektu ZUWINS byly v měsíci lednu a únoru pořádány akce v česko-rakouském příhraničí, které se zaměřovaly na téma rakouské pracovní právo a měly sloužit především českým zájemcům o práci na rakouském trhu práce. Na 4 informační setkání se celkem dostavilo kolem 300 zainteresovaných českých občanů, kteří si vyslechli spoustu zajímavých a důležitých informací o právech a povinnostech pracovníků, kteří by chtěli být zaměstnáni na druhé straně hranice. Za rakouskou stranu byli přítomni experti na tuto problematiku z PRO-GE a také právnička projektu ZUWINS Agnieszka Brós. Spousta otázek, týkajících se např. různých forem ukončení pracovního poměru, nároků na nemocenskou, na dovolenou apod. byla zodpovězena nejen při referátu přednášejících s prezentací, ale také v následné diskuzi, kdy účastníci dostali prostor pro vlastní obecné otázky, které je zajímaly.

Po oficiálním ukončení akce měli zájemci o práci v Rakousku ještě možnost probrat s rakouskými právníky své čistě individuální dotazy a problémy, které s nimi Mag. Brós ochotně rozebrala a kompetentně odpověděla na všechny jejich dotazy.

Akce měla velký úspěch, ostatně jako už po několikáté v řadě. Právní poradenství je prioritou projektu ZUWINS a z praxe je neustále vidět, jak velkému zájmu se tato projektová aktivita těší u široké veřejnosti.