Informačního setkání a prohlídky kasáren Mautern

Dne 11. 10. 2012 se v rámci projektu ZUWINS konalo informační setkání spojené s exkurzí v rakouských kasárnách Raabskaserne Mautern, která byla zorganizována pro české kolegy - odboráře z různých odborových svazů.

Na úvod byl návštěvníkům krátce představen projekt ZUWINS, pod jehož hlavičkou byla akce zorganizována.

Odboráře z České republiky přivítal vedoucí brigády Anton Wessely. Následovala prezentace  brigádního generála Aloise Hirsche, který českým účastníkům podal přehled o systému Rakouského spolkového vojska, jeho aktivitách a funkcích. Vojáci mají roční vzdělávací plán a také výcvikový plán. Rovněž se účastní zahraničních nasazení (např. v Kosovu, Bosně či Libanonu). Hlavním úkolem je battlegroupová jednotka EU, zahrnující 6 národů – Německo, Rakousko, Českou republiku, Chorvatsko, Makedonii a Irsko. Hlavními civilními partnery jsou města (např. Krems), příp. velké podniky a jiné útvary, z vojenských partnerů je mimo jiné 7. mechanizovaná brigáda z Hranic v České republice.

Odborářskou tematiku představil nadporučík Laz, jehož úkolem ve vojsku jsou personální záležitosti zaměstnanců, kulturní a sociální záležitosti a zprostředkování komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Dále má funkci zapisovatele a řeší komunikaci směrem nahoru. V každých kasárnách existuje odborný výbor a další výbory, které sídlí na dislokovaných pracovištích, 1 výbor pak přímo na ministerstvu. Hlavním cílem je spokojenost zaměstnanců, zároveň dohlíží na to, aby byly aplikovány zákony a nařízení.

Kol. Rudolf Kernstock, kterému patří velký dík za pomoc při zorganizování informačního setkání s exkurzí v kasárnách Mautern, stručně představil svým českým kolegům strukturu Rakouského odborového svazu a 7 odborových svazů, které v něm fungují jakožto samostatné organizace. V rámci personálního zastoupení v kasárnách spolupracuje s odbory ve veřejném sektoru.

Při následné exkurzi v areálu kasáren provázel české účastníky gen. Hirsch, záchrannou a vyprošťovací složku představili rotmistrové Hahn a Fichtinger. Seznámili ostatní s důležitými informacemi, jako např. že tato složka zahrnuje protichemickou obranu a zároveň provádí vyprošťovací a záchranářské úkoly v kontaminovaných i nekontaminovaných oblastech. Zajímavostí pro české účastníky bylo, že průzkumná rota zaměřená na biologickou a chemickou kontaminaci pobývá 1x ročně na výcviku v moravském Vyškově, kde probíhá výcvik s bojovými látkami, neboť v Rakousku údajně podobné cvičiště neexistuje. Poslední větší zásah byl v r. 2005 při tsunami a v r. 2008 při zemětřesení v Pákistánu. V nedávné době se pátrací jednotky účastnily akce ve Fukušimě, kde letadla měřila intenzitu záření kvůli přistávání letadel. Při dalších akcích probíhá zásah při rozdělení do 4 skupin – průzkum, dekontaminace, příprava vody a záchranný + vyprošťovací prvek.

Další důležitou informací bylo, že v Rakousku mají povinných 6 měsíců základní vojenské služby. V poslední době však byly zaznamenány pokusy změnit celý rakouský systém, což vede ke znejistění celého personálu. V lednu 2013 by mělo proběhnout lidové referendum, při kterém se mají rakouští občané vyjádřit k tomu, zda chtějí všeobecnou vojenskou povinnost, nebo jestli chtějí pouze profesionální armádu. Kapesné pro vojáky nyní činí 240 EUR na měsíc, mají 8hodinovou pracovní dobu, o víkendech pouze pohotovost, při výcviku je pak nasazení 24 hodin.

Většina důstojníků je vzdělávána na Akademiích v několika cizích jazycích, poddůstojníci musí absolvovat min. kurzy anglického jazyka.

Další zajímavostí bylo, že dříve nosili vojáci hodnosti na ramenech, v dnešní době se však od tohoto upustilo a mají je umístěné na prsou.

Odchod do důchodu je u vojáků stanoven hranicí 61,5 let, v příštích letech se však očekává navýšení až na hranici 65 let. Vyšší hodnosti (např. generálové) zůstávají již nyní ve funkci až do 65 let.

Při prohlídce kasáren, stejně tak jako při přednášce, měli čeští odboráři možnost se na cokoliv informovat. Vojenský personál je přijal velmi vlídně a mimořádně ochotně se jim věnoval. Informační setkání s exkurzí bylo velmi zajímavé a jako bonus si ještě každý účastník odnesl malý suvenýr ve formě společné fotografie s českým textem, kterou v mezičase nechali vojáci vyrobit s rychlostí a efektivitou jim vlastní.