MEGAk II. blok

Druhý blok MEGAku se tentokrát konal v City Apart Hotelu v Brně. Dne 23. února 2012 přivezl autobus z Vídně osm kolegů a kolegyní z Rakouska, kteří společně s českými kolegy a kolegyněmi plánovali účast na dvoudenním školení, které bylo tentokrát zaměřeno na další kapitoly z odborářské problematiky, konkrétně pracovní právo v obou zemích a kolektivní smlouvy v České republice.

Po představení programu druhého bloku následovaly prezentace o pracovním a sociálním právu v České republice i v Rakousku. Českým účastníkům referovala o rakouském právu Agnieszka Bros a rakouským účastníkům o českém právu Šárka Heinzová. Téma bylo velmi rozsáhlé, zajímavé a vyvolalo spoustu otázek i následnou plodnou diskuzi. Na závěr prvního dne bylo odprezentováno kolektivní vyjednávání v České republice, které podal velmi zajímavě Petr Holánek.

Pátek začal návštěvou Vyšší policejní školy Ministerstva vnitra v Brně. Po prezentaci zásahových a dozorových vozidel následovala prohlídka střelnice, kde měli účastníci možnost vyzkoušet si střelbu z pistole i kulometu. Po společném obědě skončil druhý blok školení MEGAk, přičemž  reakce všech účastníků byly opět velmi pozitivní. Na třetí blok školení, který bude koncem března ve Znojmě, se tedy už všichni účastníci velmi těší.