MEGAk speciál - zemědělská technika

Dne 28. 11. 2012 se v Neuhofen an der Ybbs sešli zástupci odborů OS KOVO z České Republiky, z PRO-GE z Rakouska a z IG Meltall z Německa, aby společně diskutovali o situaci a problémech v odvětví výroby zemědělské techniky. Na začátku semináře referoval kolega Gerald Kreuzer z rakouského odborového svazu PRO-GE o konferenci výrobců zemědělských strojů, která se konala nedávno v Genfu. Sešlo se zde na 80 zástupců z celého světa a každý prezentoval situaci v zemědělství, ve své zemi.

Účastníci se dále dozvěděli o fúzi tří globálních odborových organizacích a to odvětví kovo, textil a chemie pod názvem „IndustriAll-Global“ . Toto nové seskupení sdružuje 700 odborových organizací s 50 miliony členů ze 140 zemí světa.  Je rozděleno do sektorů. Sektor strojírenství vede na globální úrovni kolega  Reiner Wimmer, který je součastně předseda odborového svazu PRO-GE.

Po večeři referovala kolegyně Klára Filipová, projektová koordinátorka, o aktivitách projektu ZUWINS. Německým účastníkům bylo líto, že u nich neběží podobný projekt, protože hledání a propojování sítí i příhraničně je v dnešní době velice důležité.

Druhý den se pokračovalo v programu prvním stěžejním referátem.
Referát volný pohyb pracovních sil – Gerald Kreuzer – PRO-GE
Od května 2011 se otevřel rakouský trh práce pro občany evropské unie. Aby nevznikal sociální a platový dumping, vstoupil v platnost zákon o sociálním dumpingu, která zaručuje podmínky férového zaměstnávání v Rakousku. Za účelem kontroly dodržování tohoto zákona, vznikla instituce KIAB, která provádí kontroly přímo na pracovišti, kontrola všech dokumentů. Pokud není osoba stálým zaměstnancem podniku, musí se prokázat výplatní páskou, přihlášením u zdravotní pojišťovny, dokladem o vyslání atd. Pokud tyto dokumenty nemají, hrozí zaměstnavateli vysoké pokuty.

Situace produkce zemědělských strojů ve světě – Dr. Bernd Scherrer – VDMA
VDMA je organizace, která sdružuje zaměstnavatele v zemědělských odvětvích. Má 3100 členů a 550 zaměstnanců.

Země jako je Čína a Indie zvyšují svůj životní standard. Lidé v těchto zemích již nechtějí jíst jenom rýži, ale i jiné potraviny jako je maso a zemědělské produkty. Proto se očekává vysoká poptávka po zemědělských strojích z těchto zemích. Kupní síla je velmi silná hlavně v Číně a proto přesunulo mnoho mezinárodních koncernů svoji produkci právě do Číny.

V USA se letos nevydařila úroda. To se negativně projevilo na cenách. Kupní síla je slabá.

V Německu panuje v zemědělství dobrá nálada. Německo dosáhlo v roce 2012 v produkci zemědělských strojů světový rekord a to ca. 86 Mrd. Euro.
Rusko se snaží dostat na špičku světové produkce zemědělských strojů a snaží se všemi možnými prostředky donutit Investory, aby investovali a produkovali právě v Rusku.

Země, do kterých se exportuje nejvíce zemědělských strojů, jsou Francie, Rusko, USA.

Velkým problémem v nejen v zemědělství je fakt, že je nedostatek odborných kvalifikovaných sil. Je obtížné sehnat finanční prostředky na propagaci těchto oborů. VDMA dělá reklamu na německých školách a snaží se mladistvým obory v zemědělství zatraktivnit. Točí motivační filmy, z nichž například jeden se jmenuje „Cyber sedlák“. Tento film ukazuje, že zemědělci v dnešní době používají velice vyspělé High tech stroje. Organizace VDMA také zavedla speciální odměny pro vysoké školy, se strojním zaměřením ve výši 100000 Euro. Zaslouží si ji ta škola, které se podaří dovést studenty k ukončení vysokoškolského diplomu.

Po zajímavých referátech, které se konaly dopoledne, se všichni účastníci přesunuli autobusem do firmy CNH. Po krátké instruktáži k bezpečnosti na pracovišti, mohli účastníci projít velice čistým a tichým provozem podniku CNH. Je to proto, že zde byl tento rok zaveden nový inovační program, který zvyšuje kvalitu a efektivitu práce. „ Firma CNH patří ke skupině Fiat a je to podnik čistě montážní. Všechny součástky jsou nám externě dodávány. Již od roku 1947 produkujeme ročně 8000 traktorů“ vysvětlil Alois Schlager, podnikový rada v podniku CNH.