Mezinárodní soutěž učňů v oboru pekař/-ka

Ve dnech 20. a 21. března se ve Vídni setkalo 12 vybraných učňů a učnic v oboru pekař/-ka, aby poměřili své síly na mezinárodní soutěži učňů. Akce byla organizována v rámci projektu ZUWINS ve spolupráci s Komorou pracujících ve Vídni a Odborným výborem pekařů PRO-GE. Soutěže se zúčastnily 2 české školy (z Brna a Znojma) a 2 rakouské školy (z Vídně a Badenu). Místem konání soutěže byla učňovská škola Längenfeldgasse ve Vídni.

Pro samotnou soutěž měli porotci stanovený omezený čas a přesný plán výroby, což se občas projevilo tak, že mladí pekaři a pekařky pracovali pod časovým tlakem. Za určitou dobu musela být zformována a zhotovena spousta výrobků – chléb, plundry, běžné pečivo či jemné pečivo ve všemožných tvarech. Tím se ovšem jen zrcadlila skutečnost, že i běžný každodenní život toho, kdo si za svou profesi zvolí pekařství, musí počítat s rychlým pracovním tempem a časový náskok se ukazuje jako plus. Po upečení výrobků následovalo zdobení a především prezentace, která byla u mnohých na velmi vysoké úrovni. Poté následovalo vyhodnocení odbornou porotou, která se shodla na jednom: za toto odpoledne byla vykonána skvělá práce bez ohledu na národnost. Po soutěži následovala večeře a poté společný program, který měl přispět k lepšímu poznání účastníků mezi sebou a především k zaslouženému relaxu a zábavě.

Druhý den bylo v rámci slavnostního vyhlášení výsledků a předání cen vyřčeno mnoho slov díků a uznání nejen na adresu učňovské školy Längenfeldgsasse a učiteli odborného výcviku Klausi Hönigovi, který měl z hlediska organizace a příprav velký podíl na zdárném průběhu soutěže, ale i mnoha dalším, včetně organizátorek z řad projektu ZUWINS. Také Erwin Kinslechner, oborový tajemník PRO-GE pro pekařskou branži, vyslovil maximální spokojenost s celou soutěží a vyjádřil přání pokračovat v tomto směru i nadále. Z české strany zaznělo pozvání k návštěvě českých učilišť.

Dalo by se říct, že v podstatě všichni účastníci a účastnice byli vítězi, každý si také odnesl hodnotné dárky, ale protože nejlepší může být přece jen jeden, zlato si tenkrát vysoutěžila a odvezla do Badenu Bianca Wimmer, stříbro získala Tatjana Schmöllerl rovněž z Badenu a  bronz připadl Monice Smutné z brněnské školy.

Další foto na: http://www.flickr.com/photos/proge/sets/72157629270375104/

Fotos © Robert Wittek, PRO-GE