Návštěva podniku DOMOFERM v Gänserndorfu

07.05.2012 navštívili zaměstnanci firmy Znojemské strojírny, která se zabývá výrobou malých sérií obráběných výrobků ze železa firmu Domoferm v Gänserndorfu, která se zabývá výrobou protipožárních zárubní a dveří. Karl Roswald, předseda podnikové rady v tomto podniku s více než 300 zaměstnanci nás provedl celou výrobou a vysvětlil celý výrobní proces. Firma Domoferm má v 10 zemích Evropy asi 1100 zaměstnanců a tato skutečnost vyvolala při pozdější diskuzi se zástupci odborů spoustu otázek k rozdílům mezi zeměmi, jejich zákoníkům práce a kolektivními smlouvami.

Po návštěvě podniku Domoferm se skupina přesunula do nedalekého vzdělávacího centra firmy OMV, která v tomto regionu těží ropu a je v největší firmou v Rakousku, která se zabývá zpracováním zemních plynů a olejů. Tato gigantická firma zřídila před 5 lety učňovské středisko s nejmodernějším zařízením a procesy tak, aby po dvouleté praxi v tomto vzdělávacím středisku, mohli být učni nasazeni přímo do pracovního procesu.

Odpoledne měli účastníci možnost prohlédnout si pobočku regionálního pracoviště komory pracujících AK a odborových svazů ÖGB. Regionální tajemník výrobního odborového svazu PRO-GE Rudolf Kaiser vysvětlil strukturu a výhody organizací, které zastupují zaměstnance v Rakousku. Účastníci měli mnoho otázek k tématům jako je dovolená, odchod do důchodu, pracovní neschopnost atd.