Odborná porada k tématu vzdělávání a rekvalifikace v textilním odvětví

V rámci projektu ZUWINS se dne 15. 3. 2012 ve Vídni konala odborná porada na téma možnosti vzdělávání a rekvalifikace v odvětví textil v Rakousku a v České republice. Cílem tohoto setkání bylo zejména najít v budoucnu společnou a smysluplnou cestu pro toto specifické odvětví.

Český odborový svaz Textil – oděv – kůže (OS TOK) byl zastoupen kol. Miroslavou Palečkovou, předsedkyní základní organizace, JUDr. Alenou Nárovcovou z mezinárodního oddělení, JUDr. Olgou Hološovou z právního oddělení, dále pak předsedou  Ing. Jiřím Kohoutkem z české Asociace textil – oděv – kůže (ATOK) a Mgr. Jiřím Česalem, výkonným ředitelem.

Po příjezdu všech účastníků, uvítání a zahájení porady, kterého se ujal kol. Rainer Wimmer, předseda PRO-GE, představil kol. Mauell Koller z Rady důvěrníků pro mládež PRO-GE téma „Rakouský vzdělávací systém – povolání a systém odborných škol“. Následně promluvila o vzdělávání a rekvalifikaci v textilním odvětví Eva Maria Strasse z odborného výboru.

Po společném obědě následoval velmi interaktivně zaměřený odpolední program. Vznikaly otevřené diskuze a výměny názorů k tématům organizace výcvikových center, školy, financování, úloha sociálních partnerů, spolupráce škol s podniky, stejně tak se diskutovalo i o zkušenostech s flexibilní pracovní dobou v textilním průmyslu. Všichni účastníci však neprofitovali pouze z těchto diskuzních kroužků, ale přínosem pro ně bylo také to, že na základě právě tohoto informačního setkání mohlo dojít k navázání kontaktů s výhledem na další intenzivnější spolupráci.