Odborná porada na téma soutěže učňů v oboru pekař

Dne 1. února 2012 se setkali učitelé z českých a rakouských učilišť zároveň s odboráři a kolegy z odborného výboru pro potravinářství na učilišti ve Znojmě, aby prodiskutovali systém hodnocení při soutěži učňů v oboru pekař, jejíž konání je naplánováno na 20. března 2012 ve Vídni.

Po prohlídce školních pekáren a učebních prostor, které byly zajímavé především pro rakouské kolegy, pronesl zdravici, několik slov o škole a poděkování za možnost účasti v soutěži na mezinárodní úrovni ředitel znojemského učiliště. Dále byl představen přesný průběh plánovaného březnového soutěžního klání a především byl upřesněn detailní systém hodnocení soutěžících. Byl ujasněn časový plán soutěže, časové limity jednotlivých kroků při výrobě hodnocených výrobků, následně bylo upřesněno vše, co se bude hodnotit, a kolik bude uznáno za jednotlivé postupy a výrobky bodů. S tím, že byly zohledněny rozdíly v postupech v závislosti na odlišných zvycích v obou zemích, bylo nakonec možno najít jednotný systém hodnocení i výrobních postupů a vybraní učitelé mohou začít připravovat své favority na soutěž, která už se pomalu, ale jistě blíží a začíná být očekávána s napětím a zdravou soutěživostí na obou stranách hranice.