Odborná porada odborářů cizinecké policie

14. 9. 2012 se na hraničním přechodu Hatě v budově bývalé celní zprávy uskutečnilo setkání odborářů policie ČR s odboráři z Dolního Rakouska. Dopoledne každá strana představila strukturu a funkci odborových svazů své země a účastníci měli možnost porovnat a diskutovat o positivech a negativech rozdílů.

Po obědě se dostali rakouští účastníci informace o pohnutém osudu hraničních policistů po vstupu do shengenského prostoru. Řada policistů raději zvolila odchod do civilu před nejistotou, která pro ně plynula z nástupu na nová, často velmi vzdálená pracoviště. Jen na jižní Moravě by mělo jít o polovinu z 500 policistů, kteří na hranicích sloužili. Ve většině případů šlo navíc o policisty v tzv. "nejlepším služebním věku“, tedy s praxí v délce zhruba deset až dvanáct let. Pokud by jim byly vytvořeny odpovídající podmínky, mohli aktivně sloužit dalších deset až dvacet let a předávat přitom svým mladším kolegům i službou nabyté zkušenosti. Pohraniční policisté si stěžovali i na přístup svých nadřízených. Ti jim údajně až do posledních týdnů před vstupem České republiky do schengenského prostoru, který s sebou přinesl zrušení jejich oddělení, nebyli schopni podat konkrétní informace o tom, jak a kde bude jejich kariéra pokračovat. Proto zvolili raději odchod do civilu. Ztráta těchto zkušených policistů je o to bolestnější vzhledem k situaci, v níž se nacházel personální stav české policie. Té scházelo do plného stavu zhruba 10 procent z celkového počtu asi 50 tisíc pracovních míst.