Podniková návštěva cukrovarnické firmy AGRANA

Dne 12. 1. 2012 navštívilo přibližně 50 pracovníků cukrovaru z Opavy svoji sesterskou firmu v Leopoldsdorfu.  Česká výprava se mohla dovědět spoustu zajímavých informací o leopoldsdorfském cukrovaru, např. že byl zřízen v letech 1901 – 1902 jako továrna na výrobu surového (nerafinovaného) cukru a až v roce 1925 byl přestavěn na továrnu sloužící k výrobě bílého (rafinovaného) cukru.  Vedle bílého cukru se zde vyrábí také žlutý cukr, což je v celém Rakousku raritou. Produkty jsou odsud dále exportovány většinou ve velkých pytlích po 50 kilogramech.

Získávání cukru, tzv. „řepná kampaň“, trvá v Rakousku podle sklizeného množství řepy cukrovky cca kolem 120 dní.  Během řepné kampaně pracuje v cukrovaru v Leopolds-dorfu cca 350 zaměstnanců ve 24hodinovém směnném provozu. Celoročně, tzn. kromě doby potřebné na zpracování řepy, tj. od ledna do září, je zde zaměstnáno přibližně 200 zaměstnanců. V pěstitelských letech 2010 – 2011 bylo v Rakousku získáno z cca 3,13 mil. tun řepy cukrovky cca 460 000 tun cukru.

Prohlídka podniku trvala celé dopoledne a na základě velkého množství účastníků z české strany byla česká skupina rozdělena do 3 podskupin, které procházely továrnu z různých stran, přičemž účastníci měli k dispozici tlumočnici pro překlad informací od místních pracovníků, stejně tak jako vlastních dotazů a odpovědí na ně. Kolegové z Česka měli spoustu zajímavých dotazů, přistupovali k exkurzi velmi aktivně a srovnávali rakouskou továrnu s jejich českým zázemím.

Oběd a následná diskuze s místními odboráři se konaly v podnikové restauraci cukrovaru.

Téma poměrně dlouhé a velmi přínosné diskuze bylo zaměřeno mj. především na programy ohledně péče o zdraví a prevence, které továrna Leopolsdorf im Marchfeld svým zaměstnancům nabízí. Referoval o nich podnikový předseda Walter Rotter.

Opavští odboráři se ve spoustě věcí inspirovali a odjížděli s tím, že ještě letos by chtěli zahájit ve své továrně program s těžištěm v prevenci, odbourávání stresu a častějších zdravotních prohlídkách.