Podniková návštěva firmy Agrana

Dne 19. 11. 2012 navštívily učnice oboru pekař a cukrář z odborného učiliště Dvořákova ve Znojmě firmu Agrana v Leopoldsdorfu. Děvčata se dozvěděla spoustu zajímavých informací o leopoldsdorfském cukrovaru, např. že byl zřízen v letech 1901 – 1902 jako továrna na výrobu surového (nerafinovaného) cukru a až v roce 1925 byl přestavěn na továrnu sloužící k výrobě bílého (rafinovaného) cukru. Vedle bílého cukru se zde vyrábí také žlutý cukr, což je v celém Rakousku raritou. Produkty jsou odsud dále exportovány většinou ve velkých pytlích po 50 kilogramech.

Získávání cukru, tzv. „řepná kampaň“, trvá v Rakousku podle sklizeného množství řepy cukrovky cca kolem 120 dní. Během řepné kampaně pracuje v cukrovaru v Leopoldsdorfu cca 350 zaměstnanců ve 24 hodinovém směnném provozu. Celoročně, tzn. kromě doby potřebné na zpracování řepy, tj. od ledna do září, je zde zaměstnáno přibližně 200 zaměstnanců. V pěstitelských letech 2010 – 2011 bylo v Rakousku získáno z cca 3,13 mil. tun řepy cukrovky cca 460 000 tun cukru.

Prohlídka podniku trvala celé dopoledne a učnice byly velmi nadšené a vše je moc zajímalo.
Oběd a následná přednáška o duálním vzdělávání se konaly v podnikové restauraci cukrovaru.

Kolega Walter Rotter, předseda odborové organizace v podniku Agrana, vysvětlil učnicím systém zastoupení zaměstnancův Rakousku. Pro učnice to bylo něco nového, protože v České republice Komora zaměstnanců neexistuje a s odbory se většinou setkávají až při nástupu do zaměstnání.
O velkou diskuzi se postarala navazující přednáška o duálním systému vzdělávání v Rakousku. V České republice je možné vzdělávat se pouze ve školách, proto si učni nemohou vydělat peníze tak jako rakouští učni. U podniku Agrana se momentálně učí 38 učňů.