Podniková návštěva firmy ANKERBROT

Dne 20. 6. 2012 navštívili učni a učnice znojemského odborného učiliště Dvořákova společně se svými pedagogy firmu Ankerbrot ve Vídni. Akce se konala v rámci projektu ZUWINS a zúčastnili se jí mj. také žáci, kteří školu reprezentovali na březnové soutěži učňů, která se uskutečnila rovněž pod hlavičkou projektu.

Tato vídeňská pekárna je podnik s tradicí, který byl založen v r. 1891 bratry Mendlovými. Od r. 2003 patří tato firma rodině Ostendorfových. Firma Ankerbrot zaměstnává v rámci svých 140 poboček cca 1 600 pracovníků. Zvláště se pyšní také tím, že jsou zde zaměstnáni lidé ze 45 národů. Některé podnikové produkty této firmy, která mj. letos slaví své 120. jubileum, jsou zařazeny mezi první 3 TOP výrobky v Rakousku.

Podnik společně s podnikovou radou se snaží o to, aby byly zaměstnancům poskytnuty co nejlepší pracovní podmínky. K tomu firma dále podporuje mj. např. SOS Dětské vesničky, mladé v řemeslech, stejně tak jako přispívá na charitu a zkouší a snaží se nabídnout výuční místo i mladistvým s nějakým handicapem.

Účastníci exkurze navštívili výrobu různých pekařských výrobků celkem v 6 poschodích, kde se nachází různá pracoviště specializovaná na určité druhy produktů. Podniková návštěva byla pro všechny velmi zajímavá a poutavá zvláště také proto, že učni byli z oboru a spousta věcí jim byla velmi blízká.
Odpoledne bylo věnováno trošce teorie na téma struktura a úkoly odborů v Rakousku. Návštěva z České republiky se přesunula do Catamaranu – sídla Rakouského odborového svazu a referátu se ujal Sascha Ernst z mládežnického oddělení PRO-GE. Kromě obecného přehledu, který českým učňům odprezentoval, povyprávěl zainteresovaným mladým také spoustu příkladů ze své praxe při práci s rakouskou mládeží.