Podniková návštěva firmy SIEMENS

Dne 25. 9. 2012 se v rámci projektu ZUWINS konala podniková návštěva rakouské firmy SIEMENS, která byla zorganizována pro odboráře z brněnské pobočky firmy IG WATTEEUW.

Prioritou vídeňského SIEMENSu s pobočkou v Grazu je výroba veškerých vagónů, které jezdí jako tramvaje nebo metro, naopak výroba vlakových souprav je soustředěna do Německa. Vídeňský SIEMENS má 1 400 zaměstnanců, 48 000 m2 areálu, několik hal (v některých je soustředěna montáž, v jiných odlitky či povrchy a lakýrnictví), v současné době se přistavují nové prostory pro lakýrnu. Firma se může pochlubit tím, že má nejmodernější zařízení v celé Evropě v hodnotě 47 mil. EUR. Zaměstnanci pracují na denní a noční směnu a ve firmě jsou zaměstnáni rovněž učni, kteří zde absolvují praktickou část výuky v rámci duálního vzdělávacího systému.

Podnikovou prohlídku komentoval kol. Feichter a veškeré informace byly konsekutivně překládány do češtiny. Návštěva z Česka mohla např. zhlédnout vysokoregálové sklady, ve kterých se denně přemisťuje 4 000 palet, dále v obrazovém dokumentu již hotové produkty firmy (např. tramvaj pro Mnichov, metro pro Oslo, vlakovou soupravu pro Švýcarsko, Jižní Koreu či pro Rusko, která je konstruována na extrémní podmínky, zvláště pak teplotní). Řeč došla i na agenturní zaměstnance, které se v menším měřítku vyskytují i ve firmě SIEMENS. Jsou z řad rodilých Rakušanů, ale i cizinců, kteří však v Rakousku žijí. Po čase je přebírají do firmy jako řádné zaměstnance. Čeští kolegové a kolegyně se mohli dovědět i různé kuriozity, jako např. že nejrychlejší montáž vagónu proběhla za 4 dny či že 1 vagón má v sobě 22 km kabelu. Každý vagón je v průběhu 5x kontrolován vnitropodnikovou kontrolou. Pracovní podmínky se stále zlepšují, je to však spojeno s vyšší kvalifikací, včetně znalosti PC a ochoty pracovat na směny. Pomocných dělníků je v celé firmě pouze 10.

Po obědě Kol. Ernst dále vysvětlil rozdíl mezi českým a rakouským systémem, zejména pak povinné členství v Arbeiterkammer a nepovinné v odborech, stejně tak jako odlišný systém vzdělávání učňů v Česku a v Rakousku. Stejně tak jako duální vzdělávání v Rakousku a principy, struktury a funkce rakouského odborového svazu ÖGB.

Za možnost exkurze poděkoval a zároveň krátce představil firmu IG Watteeuw kol. Zlatomír Vyhňák, který nabídl za vedení firmy i všechny zaměstnance možnost reciproční návštěvy brněnské firemní pobočky. Kol. Vyhňák vyzdvihl 65% organizovanost ve firmě IG Watteeuw, která je také vysoko nad celorepublikovým průměrem, a pochválil rovněž vztahy s vedením podniku, což přisuzuje zejména tomu, že firma je původem z Belgie, kde jsou zvyklí na odbory a jednání s nimi.