Podniková návštěva firmy VÖST ALPINE slévárny

Dne 19. 6 2012 navštívili odboráři z Třineckých železáren slévárnu VÖST ALPINE v rakouském městečku Traisen. Návrh na tuto podnikovou návštěvu vzešel od jednoho z účastníků školení MEGAk (Středoevropské odborářské akademie) Marcela Pielesze, který vyjádřil potřebu, aby se lidé z firmy podívali do rakouské slévárny a společně s tamními odboráři pak společně prodiskutovali problémy a řešení na obou stranách.

Účastníci exkurze se mohli např. dovědět, že tato traisenská firma byla až do r. 1986 státním podnikem, poté byla prodána řetězci VÖST ALPINE, který má na celém světě 366 sídel s celkovým počtem cca 76 000 zaměstnanců. Ve slévárně pracuje 400 zaměstnanců v třísměnném provozu. 60% produktů je potom exportováno, zbytek zůstává na domácím trhu. 80% výroby je realizováno v samotném podniku, 20% je dodáváno.

Podnikový vedoucí Markus Tögl se ujal role průvodce při komentované prohlídce celé firmy, českým kolegům ukázal různá výrobní stanoviště a erudovaně zodpověděl veškeré otázky, které vyvstaly při prohlídce jednotlivých sekcí a pracovních úkonů.

Odpoledne následoval branžový dialog, kde se probíraly různé věci – od obecných informací o obou firmách až po specificky odborářské problémy. Místopředseda odborové organizace firmy VÖST ALPINE Leo Götzinger představil českým kolegům aktuální kolektivní smlouvu pro toto odvětví, což evokovalo spoustu otázek, které bylo potřeba prodiskutovat a zodpovědět. Velkým tématem byl také rakouský penzijní systém. Diskutovalo se velmi aktivně a třinečtí odboráři dojížděli domů se spoustou nových a zajímavých informací a podnětů, co a jak by se dalo udělat lépe, a hlavně s nápady, jak aplikovat již vyzkoušené a osvědčené postupy od rakouských kolegů také v české praxi.