Zasedání Odborů veřejných služeb

Ve dnech 18. a 19. října 2012 se konalo v rámci projektů ZUWINS a Arbeitsmarkt + zasedání Odborů veřejných služeb. Uvítání účastníků se ujali zástupci GdG-KMSfB (Odborů zaměstnanců obcí – Umění, média, sport, svobodná povolání) a GÖD-FSG (Odborů veřejných služeb – frakce socialistických odborářů) v prostorách odborového svazu GdG-KMSfB. Thomas Kattnig, mezinárodní tajemník odborového svazu GdG-KMSfB pozdravil společně s Richardem Holzerem, místopředsedou odborového svazu GÖD, kolegy a kolegyně z Česka, Slovenska a Rakouska. Následoval krátký představovací kroužek všech účastníků. Poté se podrobně diskutovalo o odborových organizacích v jednotlivých zemích, stejně tak jako o jejich aktuální politické a hospodářské situaci, dále se hovořilo o současné a budoucí odborové spolupráci v souvislosti s aktuálními sociálními a hospodářskými výzvami jak na úrovni horizontální, tak na úrovni jednotlivých sektorů. Ve večerních hodinách pokračovala neformální diskuze mezi jednotlivými účastníky. Druhý den se projednávala aktuální témata a výzvy EGÖD (Evropského odborového sdružení pro veřejné služby) a IÖD (Mezinárodních veřejných služeb).