Program

Obsah:

• Složení a struktura odborů
• Historie odborového a dělnického hnutí v Rakousku a v Čechách
• Sociální partnerství v obou zemích
• Hospodářská situace a ekonomický vývoj 
• Získávání nových členů v Rakousku a v Čechách
• Práce s ženami a s mládeží na půdě odborů a v podnicích
• Rakouské pracovní a sociální právo pro české účastníky
  české pracovní a sociální právo pro rakouské účastníky
• Mimoto je plánována návštěva podniků a vzájemné poznání daného 
  regionu.