výplatní páska

Zaměstnanci musí na konci měsíce obdržet výplatní pásku, ve které je přesně uvedeno složení platu.
Odmítá-li zaměstnavatel tento doklad  vydat, musíte se obrátit na finanční úřad v místě sídla podniku.

Výplatní páska musí obsahovat:

  • Hrubou mzdu
  • Základ příspěvku na sociální pojištění
  • Povinné příspěvky sociální pojištovně
  • Vyměřovací základ pro výpočet daně z příjmu
  • Daň z příjmu

U nového systému odškodnění (platný pro pracovní poměry od 1.1.2003) musí být uveden fond zaměstnanců (Mitarbeitervorsorgekasse) a s ním uvedena i částka, která byla do tohoto fondu převedena – 1,53% hrubé mzdy.

 Vzor výplatní pásky jako pdf