Publikace

Naše publikace v přehledu

Všechny brožury a devedéčka můžete objednat zadarmo pod zuwins@oegb.at


DVD - v českém a německém jazyce

SU instalatéři
SU elektromechanika
20 let spolupráce
Zahajovací konference

Brožury v českém a německém jazyce

Brožura projektu velká
20 let spolupráce
Romové (nemecky)
Brožura projektu malá
Romové (česky)
MEGAK

Brožury v českém jazyce

Základy pracovního práva v Rakousku