Ženy & mládež

Podpora rovných příležitostí na pracovišti, genderová tematika a mládež hrají v rámci projektu důležitou roli. V průběhu realizace projektu se budeme koncentrovat na následující oblasti:

  • Slučitelnost povolání a rodiny, vývoj příjmů, nepravidlená pracovní doba, častečný pracovní úvazek
  • Porovnání odborářské práce mládeže a žen v Rakousku a České republice
  • Oborový dialog a kontaktní síť v oblasti práce s ženami a mládeže, vytvoření udržitelné kontaktní sítě
  • Situace učnů v pracovním procesu, nezaměstnanost
  • Informace o rovných příležitostech na pracovním trhu, vypracování společné strategie k odbourání nerovných příležitostí
  • Vypracování studií k problematice žen ve spolupráci s právní poradnou
    (rodina a povolání, dětské přídavky, atd.)
  • Semináře a konference, návštěvy podniků, Know-How transfér