Plánované akce

"Žena v Evropské unii a role odborů"

Pod tímto názvem se bude v úterý 11. ledna 2011 konat ve Vídni konference pro ženy, která se bude zabývat aktuálními problémy žen v České republice a v Rakousku.

Bližší informace a program je k nahlédnutí v přiložené pozvánce.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Café Dialog

Café Dialog je koncipován jako série aktivit, které se budou zabývat problematikou žen v příhraničí Čech a Rakouska. K projekdnávaným okruhům patří: zdravotnictví, školství, postavení žen na pracovním trhu, atd.

Café Dialog se obrací na všechny ženy, které mají zájem na výměně informací a zkušeností se svou rakouskou kolegyní. 

Podrobnější informace:
Lenka Pozníková, Rakouské odbory - Dolní Rakousko, lenka.poznikova@oegb.at nebo Lucie Kratochvílová, ČMKOS: kratochvilova.lucie@cmkos.cz