Proběhnuté akce

Konference na téma žen pod názvem: „Žena v Evropské unii a role odborů“

Dne 11. 1. 2011 se v rámci projektu ZUWINS konala konference určená výhradně ženám, při které se setkalo ve slavnostním sále Pracovní komory Dolního Rakouska přibližně 50 zainteresovaných žen z Rakouska a České republiky. Hlavním cílem tohoto setkání bylo promluvit o společných problémech a analyzovat a srovnat situaci žen v mezinárodním měřítku, konkrétně v zemích Rakousko a Česká republika, které jsou v rámci ZUWINSu projektovými partnery. Celý článek zde.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19. ledna 2010 přípravné setkání k soutěži učnů ve Vídni

První setkání k projednání soutěže učňů začalo na odborném učilišti ve Vídni, kde byla hlavním programem prohlídka školy. Zúčastnili se ho kromě pracovníků projektu ZUWINS, kolegů ze vzdělávacího výboru a odborníků z PRO-GE také ředitelé brněnského a znojemského odborného učiliště s dalšími pedagogy.
Již v úvodu setkání zaznělo v proslovu vedení vídeňské školy, že odborné vzdělávání je velmi důležité, a tuto myšlenku podpořili i všichni další účastníci tohoto setkání. Rovněž byl kladen důraz na mezinárodní spolupráci, která by se měla nadále rozvíjet. Celý článek.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26. - 28. dubna 2010 - soutěž učňů ve Vídni

Protože pedagogické zkušenosti dokazují, že nejlepším motivačním vodítkem pro navázání kontaktů a spolupráce s mladými jsou takové akce, kde se nejen něco dozví, ale především něco zažijí, a dokonce mohou i něco získat, rozhodl se ZUWINS zvolit formu soutěže. Jako první obor přišli letos na řadu mladí instalatéři, ale ani další adepti z jiných učňovských oborů nemusí truchlit, protože do konce roku 2012, než bude projekt končit, se dostanou na řadu ještě další z nich.

V dubnu letošního roku se tedy sjeli ve Vídni vybraní žáci z brněnského, znojemského a vídeňského učiliště, kde strávili příjemné a velmi přínosné 3 dny. Pracovníci projektu ZUWINS a dalších institucí, kteří tuto akci podporovali, se postarali o to, aby se žáci rakouského a českých učilišť cítili po celou dobu výborně a odvezli si spoustu úžasných zážitků a povědomí, že jejich snahy a práce má rozhodně velký smysl a budoucnost. Celý článek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Učňové: zaměstnanci na jedno použití?"

 „Chceme dobrou práci, žádné podřadné činnosti pro nekvalifikované síly, nechceme být zaměstnanci na jedno použití,“ řekli důrazně účastníci konference - převážně dnešní a bývalí učňové - v dolnorakouském Schremsu dne 23. 6. 2010. Akce se konala v rámci projektu ZUWINS a hlavním tématem bylo zaměstnávání mladých lidí a odborné vzdělávání v příhraniční oblasti Vídeň – Dolní Rakousko – jižní Morava. Celý článek.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Café Dialog I.

Dne 1. června 2010, s jistým rizikem, že si maminky neudělají čas, protože budou oslavovat s jejich ratolestmi Den dětí, byla v rámci projektu ZUWINS uspořádána v Břeclavi akce pro ženy pod názvem Café Dialog. Ukázalo se, že pozvánka zaujala, a tak se sešel zcela dostatečný počet žen k tomu, aby se dalo diskutovat. Celý článek.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Café Dialog II.

Dne 3. listopadu 2010 proběhlo již druhé Café Dialog v historii projektu ZUWINS, jehož cílovou skupinou byli tentokrát pedagožky a pedagogové. Vhodné místo k tomuto setkání se našlo opět přibližně v půli cesty, a sice na rozhraní obou států - v Mikulově.
Z rakouské části byla sice účast slabší co do kvantity, ale co se týká kvality, nemohl přijet snad nikdo erudovanější a kompetentnější než zástupce rakouských učitelských odborů Jürgen Pany, ředitel školy v Poysdorfu p. Neumayer a česká paní učitelka pracující v Rakousku a mající tudíž tolik potřebné srovnání. Za českou stranu přijelo 10 paní učitelek z různých typů škol a předseda školského odborového svazu Petr Holánek. Celý článek.